Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật

Điều khoản sử dụng

Caux Round Table Japan ("CRT Japan", "Chúng tôi" hoặc "Của chúng tôi") là đơn vị triển khai Hello Ninja ("Dịch vụ"). Điều khoản sử dụng này ("Điều khoản") giúp bạn nắm được các điều khoản và điều kiện của chúng tôi về việc sử dụng bất kỳ hoặc toàn bộ Dịch vụ. Bạn cần đọc và đồng ý với Điều khoản để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Điều 1 (Định nghĩa)

Các từ chúng tôi sử dụng trong thỏa thuận này được định nghĩa như sau.

(1) CRT Japan, Chúng tôi, Của chúng tôi Caux Round Table Japan. Caux Round Table Japan (Hiệp hội Bàn tròn Caux dành cho doanh nhân tại Nhật Bản) là mạng lưới toàn cầu quy tụ các lãnh đạo doanh nghiệp hướng đến mục tiêu xây dựng xã hội tự do, công bằng và minh bạch hơn thông qua hoạt động kinh doanh. CRT Japan đề cao các sáng kiến tôn trọng quyền con người của doanh nghiệp và xã hội dân sự. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập vào trang web của chúng tôi. https://crt-japan.jp/en/
(2) Dịch vụ Hello Ninja và các dịch vụ khác do CRT Japan triển khai
(3) Nội dung Đối tượng hoặc mục đích của Dịch vụ, cụ thể là: văn bản, âm thanh, hình ảnh, video, chương trình phần mềm, mã hay mọi tin nhắn/thông tin được truyền đạt thông qua Dịch vụ.
(4) Người dùng Những người đồng ý với Điều khoản sử dụng và dùng Dịch vụ của chúng tôi
(5) Người dùng đã đăng ký Những người đã hoàn thành quy trình đăng ký người dùng Dịch vụ của chúng tôi
(6) Bluenumber Mã định danh duy nhất là một chuỗi 20 ký tự gồm số và chữ cái, được cấp khi người dùng đăng ký Dịch vụ của chúng tôi
(7) Mật khẩu Mật mã riêng do người dùng đã đăng ký thiết đặt, tương ứng với mã định danh
(8) Đăng Việc người dùng đã đăng ký hiển thị hoặc công bố bất kỳ Nội dung nào trên hoặc thông qua Dịch vụ của chúng tôi
(9) Điểm Lợi ích mà người dùng đã đăng ký nhận được nhờ sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Người dùng có thể sử dụng điểm cho Dịch vụ (không thể đổi một phần hay toàn bộ sang tiền mặt) theo các quy tắc về điểm do CRT đặt ra
(10) Thông tin cá nhân Thông tin có thể xác định một người cụ thể, chẳng hạn như địa chỉ, tên, nghề nghiệp và số điện thoại (bao gồm thông tin có thể dễ dàng xác định một người cụ thể bằng cách đối chiếu với thông tin khác).
(11) Thông tin đã đăng ký Thông tin mà người dùng đã nhập vào khi đăng ký Dịch vụ của chúng tôi
(12) Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ Sáng chế, các hình thức thể hiện ý tưởng, giống cây trồng mới, thiết kế, tác phẩm và các đối tượng khác được tạo ra từ hoạt động sáng tạo của con người (kể cả các quy luật đã được phát hiện/làm sáng tỏ hay các hiện tượng tự nhiên có khả năng ứng dụng công nghiệp), nhãn hiệu, tên thương mại và các hình thức khác giúp nhận biết sản phẩm/dịch vụ được sử dụng trong hoạt động kinh doanh, bí mật kinh doanh và các thông tin kỹ thuật/kinh doanh khác hữu ích cho hoạt động kinh doanh
(13) Quyền sở hữu trí tuệ Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu và các đối tượng khác, quyền đối với giống cây trồng, quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác do pháp luật quy định hoặc các quyền liên quan đến lợi ích được bảo hộ
Điều 2 (Vai trò và vị trí của chúng tôi)
2.1 CRT Japan cung cấp một ứng dụng nhằm hỗ trợ người dùng liên lạc với công ty đang làm việc, đơn vị trung gian tuyển dụng và tổ chức bên thứ ba hỗ trợ của họ. Chúng tôi thu thập nội dung thông tin nhưng hoàn toàn không tác động gì đến nội dung, ngoại trừ các tin nhắn gửi đến/đi giữa chúng tôi với người dùng.
2.2 Người dùng đồng ý rằng họ sẽ chấp nhận mọi rủi ro khi sử dụng Dịch vụ.

Điều 3 (Nội dung Dịch vụ)
3.1  Trên Hello Ninja, CRT Japan cung cấp Dịch vụ giúp người dùng ghi lại số giờ làm việc, đăng ký ngày nghỉ, gửi/nhận tin nhắn với công ty đang làm việc, đơn vị trung gian tuyển dụng (ví dụ: công ty giám sát và công ty phái cử đối với Thực tập sinh kỹ thuật) và tổ chức bên thứ ba hỗ trợ, trả lời khảo sát, xác nhận tình trạng an toàn trong trường hợp khẩn cấp, cũng như nhận thông tin về sự kiện.
3.2  Người dùng đã đăng ký có thể nhận điểm thưởng khi sử dụng nhiều Dịch vụ khác nhau do Hello Ninja cung cấp theo "Quy tắc về điểm" do CRT Japan quy định riêng. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo người dùng vẫn có quyền sử dụng các lợi ích trong tương lai và điểm thưởng đã cấp có thể bị mất hiệu lực. Đối với việc cấp hoặc sử dụng điểm, Quy tắc về điểm tại thời điểm đó sẽ được áp dụng.
3.3  Hello Ninja hướng đến việc không ngừng cải thiện Dịch vụ và sẽ cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới dựa trên ý kiến phản hồi về trải nghiệm của người dùng. Người dùng có thể đăng bài đánh giá và gợi ý những điểm Hello Ninja cần cải thiện trên Ứng dụng.

Điều 4 (Chấp nhận thỏa thuận về Điều khoản sử dụng)
4.1  Người dùng phải thừa nhận và đồng ý với Điều khoản trước khi sử dụng Dịch vụ.
4.2  Khi Người dùng tải Hello Ninja xuống thiết bị di động hay bất kỳ thiết bị thông tin nào khác và đồng ý với Điều khoản, Điều khoản sử dụng sẽ được coi như là thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý với CRT Japan.
4.3  Chúng tôi cung cấp Dịch vụ dành cho người lao động, vì vậy, Người dùng phải từ 16 tuổi trở lên để có thể sử dụng Dịch vụ.
4.4  Nếu trẻ vị thành niên (dưới 16 tuổi) ngụy tạo có đủ năng lực hành vi hay đã được người đại diện theo pháp luật chấp thuận hoặc khai man tuổi để sử dụng Dịch vụ, người dùng này không thể rút lại mọi hành vi pháp lý liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi.
4.5  Nếu người dùng đồng ý với Điều khoản của chúng tôi khi còn là trẻ vị thành niên nhưng sử dụng Dịch vụ khi đã đủ tuổi trưởng thành, thì người dùng này được coi như đã xác nhận mọi hành vi pháp lý liên quan đến Dịch vụ.

Điều 5 (Thay đổi Điều khoản)
5.1  Trong trường hợp pháp luật, quy định hoặc tình hình kinh tế thay đổi, CRT Japan có thể sửa đổi nội dung của Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần người dùng chấp thuận và Người dùng cũng phải chấp nhận điều này mà không có ý kiến phản đối nào.
5.2  Khi sửa đổi Điều khoản, CRT Japan sẽ đặt ra một khoảng thời gian nhất định để thông báo cho Người dùng về những nội dung đó theo quy định của CRT Japan.
5.3  Điều khoản sửa đổi sẽ có hiệu lực sau một khoảng thời gian nhất định mà chúng tôi thông báo cho Người dùng về nội dung sửa đổi như đã đề cập ở trên.
5.4  Chúng tôi sẽ coi như những nội dung thay đổi đã được chấp nhận mà không có ý kiến phản đối nào khi Người dùng truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi sau thời điểm sửa đổi.

Điều 6 (Phí sử dụng)
Người dùng không phải trả bất kỳ khoản phí đặc biệt nào, chẳng hạn như phí thành viên khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Điều 7 (Giới hạn sử dụng)
Người dùng có thể chọn sẽ chia sẻ hồ sơ với bên nào. Tùy theo lựa chọn, có thể Người dùng sẽ không sử dụng được một số tính năng. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi (2. Các tính năng của Ứng dụng).

Điều 8 (Thủ tục đăng ký)
8.1  Để đăng ký Dịch vụ của chúng tôi, người yêu cầu đăng ký cần tải Ứng dụng xuống và hoàn tất quy trình đăng ký.
8.2  Khi đăng ký, Người dùng được coi như đã đồng ý với việc cấp mã định danh toàn cầu Bluenumber. Họ sẽ không thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nếu không đồng ý với việc cấp mã Bluenumber. Quy trình đăng ký hoàn tất khi bạn được cấp mã Bluenumber.
8.3  CRT Japan thông báo qua email cho người dùng đã đăng ký về thông tin liên hệ, quảng cáo và các thông tin khác.
8.4.  Nếu người yêu cầu đăng ký thuộc một trong những trường hợp sau, CRT Japan có toàn quyền quyết định không chấp thuận cho họ sử dụng Hello Ninja
 1. Nếu người yêu cầu đăng ký dưới 16 tuổi.
 2. Khi người yêu cầu đăng ký là người trước đây đã bị thu hồi quyền sử dụng do vi phạm Điều khoản và các chính sách khác do CRT Japan đặt ra.
 3. Khi CRT Japan xác định rằng người yêu cầu đăng ký đang sử dụng phương thức không hợp lệ để đăng ký
 4. Khi người yêu cầu đăng ký tìm cách đăng ký bằng thông tin không đúng với bản thân người đó
 5. Khi CRT Japan xét thấy không thích hợp

Điều 9 (Quản lý tài khoản)
9.1   Đối với thông tin đã đăng ký tại thời điểm sử dụng ("thông tin đăng ký", bao gồm địa chỉ email, mã định danh, mật khẩu, v.v.), Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm chủ động đăng ký và quản lý thông tin này khi sử dụng. Người dùng không được cho phép bên thứ ba sử dụng thông tin hoặc cho mượn, chuyển, thay đổi tên, cũng như mua/bán thông tin.
9.2  Nếu một người dùng đã đăng ký sử dụng Dịch vụ, CRT Japan sẽ coi như chính người đã đăng ký tài khoản trên Hello Ninja đang sử dụng Dịch vụ đó, đồng thời người này sẽ chịu trách nhiệm cho mọi hệ quả phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ và mọi trách nhiệm liên quan.
9.3   Nếu hành vi sử dụng trái phép thông tin đã đăng ký gây thiệt hại cho chúng tôi hoặc bên thứ ba, Người dùng sẽ phải đền bù thiệt hại.
9.4  Việc quản lý thông tin đăng ký sẽ do Người dùng tự chịu rủi ro và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ bất lợi hoặc thiệt hại nào mà người dùng phải gánh chịu do thông tin đăng ký không chính xác hoặc sai sự thật.
9.5  Nếu phát hiện thấy bên thứ ba đánh cắp hoặc sử dụng thông tin đã đăng ký, Người dùng phải thông báo ngay cho chúng tôi và làm theo hướng dẫn do chúng tôi cung cấp.

Điều 10 (Thủ tục xóa thông tin từ Bluenumber)
10.1 Nếu người dùng muốn xóa thông tin cá nhân và các thông tin khác của mình khỏi Bluenumber, vui lòng liên hệ qua địa chỉ hello-ninja@crt-japan.jp. Bluenumber sẽ phản hồi yêu cầu của họ trong vòng 30 ngày làm việc.
10.2 Trong một số trường hợp như dưới đây, theo quyết định riêng của mình, chúng tôi sẽ buộc phải xóa thông tin họ đã đăng ký với Bluenumber và đình chỉ việc sử dụng Hello Ninja.
 1. Khi có thông tin rõ ràng rằng Người dùng đã đăng ký không theo phương thức do CRT Japan chỉ định.
 2. Khi họ đăng ký số thẻ lưu trú giả mạo hoặc lấy được bằng cách bất hợp pháp hay đăng ký số thẻ lưu trú của người khác.
 3. Khi chúng tôi nghi ngờ họ giả mạo danh tính cho mục đích đăng ký.
 4. Khi họ vi phạm Điều khoản hoặc các chính sách khác do CRT Japan đặt ra.
 5. Khi chúng tôi xét thấy việc sử dụng của họ không thích hợp.

Điều 11 (Xử lý thông tin cá nhân)
Thông tin cá nhân và thông tin người dùng sẽ được xử lý thích hợp theo Chính sách Bảo mật của Hello Ninja do CRT Japan quy định riêng.

Điều 12 (Hành vi bị cấm)
Khi sử dụng Dịch vụ, Người dùng không được thực hiện các hành vi thuộc bất kỳ mục nào sau đây. Nếu Người dùng không tuân thủ quy định tại điều này, CRT Japan có thể tiến hành mọi thủ tục cần thiết mà không cần thông báo trước, ví dụ: ngay lập tức đình chỉ việc sử dụng, xóa thông tin đăng ký và thông tin đã đăng.
(1) Bất kỳ hành vi nào đã liệt kê trong từng mục của Điều 10.2
(2) Bất kỳ hành vi nào xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của CRT Japan hoặc bên thứ ba
(3) Bất kỳ hành vi nào bôi nhọ hay hạ thấp uy tín của CRT Japan hoặc bên thứ ba
(4) Bất kỳ hành vi nào vi phạm hay có khả năng xâm phạm tài sản của CRT Japan hoặc bên thứ ba
(5) Bất kỳ hành vi nào gây tổn thất về kinh tế cho CRT Japan hoặc bên thứ ba
(6) Bất kỳ hành vi nào đe dọa CRT Japan hoặc bên thứ ba
(7) Đăng những thông tin sau:
 1. Bất kỳ thông tin nào có nguy cơ xâm phạm quyền và tài sản của bên thứ ba
 2. Thông tin gây hại cũng như bất kỳ thông tin nào làm tổn thương thể chất và tâm lý của người khác
 3. Bất kỳ thông tin nào vi phạm pháp luật, quy định hoặc có biểu hiện xúi giục vi phạm pháp luật, quy định cũng như thực hiện các hành vi nguy hiểm
 4. Bất kỳ thông tin nào có mục đích vi phạm pháp luật và quy định, hành hung, lạm dụng, phân biệt chủng tộc, phỉ báng, xúc phạm, quấy rối, xúi giục và có ý định gây cho người khác cảm giác khó chịu hoặc bất kỳ thông tin nào có thể dẫn đến kết quả như vậy
 5. Bất kỳ thông tin nào trái với sự thật hoặc giả dối
 6. Bất kỳ thông tin nào trái với sự thật hoặc giả dối
 7. Bất kỳ thông tin nào xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm quyền tác giả, quyền sở hữu khác của bên thứ ba và vi phạm lợi ích công cộng cũng như quyền cá nhân
 8. Hình ảnh hoặc tài liệu bị cho là vô đạo đức, chứa nội dung khiêu dâm trẻ em và lạm dụng trẻ em
 9. Thông tin vi phạm pháp luật và quy định
 10. Bất kỳ thông tin nào mà CRT Japan xét thấy không thích hợp
(8) Bất kỳ hành vi nào nhằm sử dụng hoặc xúi giục sử dụng vi-rút máy tính và các chương trình gây hại
(9) Bất kỳ hành vi nào gây ra tình trạng quá tải đối với cơ sở hạ tầng của Dịch vụ
(10) Bất kỳ hoạt động tấn công nào đối với máy chủ, hệ thống và an ninh trên Ứng dụng
(11) Truy cập vào Dịch vụ bằng bất kỳ phương thức nào khác với phương thức do CRT Japan cung cấp
(12) Bất kỳ hành vi nào của Người dùng nhằm lấy được danh tính của nhiều người dùng
(13) Bất kỳ hành vi nào khác mà CRT Japan xét thấy không thích hợp

Điều 13 (Ngăn chặn lực lượng chống đối xã hội)
13.1 Người dùng tuyên bố, bảo đảm và cam kết để đảm bảo rằng họ không phải là người đã vô tình tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức, là thành viên của nhóm tội phạm có tổ chức, là người đã rời khỏi nhóm tội phạm có tổ chức trong vòng chưa quá 5 năm, là thành viên không chính thức của nhóm tội phạm có tổ chức, công ty hoặc hiệp hội có liên quan của một nhóm tội phạm có tổ chức, là người kiếm tiền bất hợp pháp trong hoạt động kinh doanh hoặc các đối tượng tương đương khác thuộc bất kỳ nhóm nào kể trên ("Lực lượng chống đối xã hội"). Người dùng tuyệt đối không thuộc bất kỳ nhóm nào sau đây.
(1) Người bị lực lượng chống đối xã hội kiểm soát hoạt động quản lý
(2) Người bị lực lượng chống đối xã hội tác động đáng kể đến hoạt động quản lý
(3) Người dựa vào lực lượng chống đối xã hội nhằm thu lợi bất chính cho bản thân hay bên thứ ba hoặc gây thiệt hại cho bên thứ ba
(4) Người cung cấp ngân quỹ, lợi ích hoặc dịch vụ cho lực lượng chống đối xã hội
(5) Người là thành viên bất kỳ trong hội đồng quản trị hoặc nhân sự khác liên quan đáng kể đến hoạt động quản lý có mối quan hệ đáng bị xã hội lên án với các lực lượng chống đối xã hội.
13.2 Người dùng tuyên bố, bảo đảm và cam kết để đảm bảo rằng họ chưa từng và sẽ không bao giờ tự mình hoặc thông qua việc sử dụng của bên thứ ba thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây.
(1) Yêu cầu có yếu tố bạo lực
(2) Yêu cầu bất hợp lý vượt quá quyền lợi hợp pháp
(3) Sử dụng ngôn từ hoặc hành động đe dọa liên quan đến các giao dịch
(4) Hành vi hạ thấp danh tiếng hoặc cản trở bên thứ ba bằng cách phát tán tin đồn, sử dụng các phương thức gian lận hoặc dùng vũ lực
(5) Các hành vi khác tương tự như trên
13.3 Khi Người dùng vi phạm quy định tại Điều này, CRT Japan có thể đình chỉ ngay lập tức quyền truy cập vào Dịch vụ mà không cần thông báo hoặc tiến hành các thủ tục khác mà họ cho là phù hợp.
13.4 CRT Japan sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào đối với Người dùng khi đình chỉ Dịch vụ theo quy định tại điều này. Ngoài ra, với những thiệt hại mà mình phải gánh chịu do việc đình chỉ này gây ra, CRT Japan có thể yêu cầu Người dùng bồi thường thiệt hại.

Điều 14 (Xử lý nội dung)
14.1 CRT Japan bảo lưu quyền đối với toàn bộ nội dung do Dịch vụ cung cấp và trao quyền sử dụng không độc quyền, không thể chuyển nhượng hoặc cấp phép cho bên thứ ba đối với Dịch vụ.
14.2 Người dùng bị cấm sử dụng bất kỳ nội dung nào (bao gồm sao chép, truyền tải, chuyển nhượng, cho mượn, biên dịch, chuyển thể, tái bản mà không có sự cho phép, quyền sử dụng lại, sử dụng cho mục đích thương mại, sửa đổi, tháo gỡ, dịch ngược và thiết kế ngược ngoài phạm vi do CRT Japan chỉ định) nếu việc sử dụng đó: (i) không công bằng hoặc lừa dối (ii) được bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh hoặc quyền thuộc sở hữu riêng khác của bên thứ ba, bao gồm quyền riêng tư và quyền công bố, trừ phi Người dùng là chủ sở hữu của các quyền đó; (iii) gây ra rủi ro cho sự an toàn hoặc sức khỏe của một người, gây ra rủi ro cho sự an toàn hoặc sức khỏe của cộng đồng, đe dọa an ninh quốc gia hoặc cản trở công tác điều tra của cơ quan thi hành pháp luật; (iv) mạo danh người khác; (v) bất hợp pháp, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm, quấy rối, gây thù ghét, xúc phạm chủng tộc/sắc tộc hoặc khuyến khích hành vi bị coi là tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự, vi phạm bất kỳ luật nào hoặc không trung thực, không chính xác, không phù hợp, độc hại hay gian lận; (vii) liên quan đến hoạt động trộm cắp hoặc khủng bố; (viii) cấu thành tội giao thương trái phép; (ix) chứa thông tin liên hệ hoặc mọi thông tin nhận dạng cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào; và/hoặc (x) vi phạm Điều khoản sử dụng này.
14.3 Nội dung do người dùng đăng tải không được vi phạm quyền tác giả của bên thứ ba. Người dùng tuyệt đối không được sao chép trái phép văn bản từ các phương tiện thông tin như Internet, TV, tạp chí và sách. Tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng cho trường hợp đã có sự cho phép từ trước của chủ thể quyền.
14.4 Các quyền tác giả (được quy định từ Điều 21 đến Điều 28 của Luật Quyền tác giả) liên quan đến nội dung (hình ảnh, video, văn bản và tất cả thông tin khác) do Người dùng đăng trên Dịch vụ hoặc truyền tải bằng các phương tiện khác thuộc sở hữu của chính họ. Tuy nhiên, khi gửi nội dung này, Người dùng cho phép CRT Japan sử dụng nội dung miễn phí và không độc quyền ở cả trong và ngoài Nhật Bản.
14.5 Người dùng sẽ không thực hiện các quyền nhân thân của tác giả trong phạm vi Dịch vụ.

Điều 15 (Tuyên bố khước từ trách nhiệm)
15.1 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho thông tin về nội dung (giờ làm việc, đăng ký ngày nghỉ, tin nhắn, v.v.) được gửi và nhận qua Hello Ninja, cũng như tính hợp pháp, an toàn và hữu ích của thông tin này. CRT Japan sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ cuộc tranh luận, tranh chấp hoặc rắc rối nào khác phát sinh từ nội dung trao đổi hoặc chính việc trao đổi này. Nếu có vấn đề phát sinh giữa Người dùng và công ty đang làm việc, đơn vị trung gian tuyển dụng và tổ chức bên thứ ba hỗ trợ, hai bên có trách nhiệm giải quyết và chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào.
15.2 CRT sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ sự thay đổi, gián đoạn hoặc chấm dứt Dịch vụ, trừ phi thiệt hại liên quan đến hoặc phát sinh từ sự bất cẩn nghiêm trọng hoặc hành vi sai trái có chủ ý.
15.3 Chúng tôi sẽ không tác động đến môi trường hoạt động của Người dùng đối với Dịch vụ và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
15.4 Đối với Dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin nào được cung cấp thông qua Dịch vụ, CRT Japan không đảm bảo – trực tiếp hoặc gián tiếp – mức độ phù hợp với mục đích cụ thể, chức năng mong muốn, mức độ đáp ứng kỳ vọng của chức năng, giá trị sản phẩm, độ chính xác hoặc khả năng sử dụng, sự phù hợp với quy tắc nội bộ/quy định của các nhóm ngành áp dụng cho người dùng khi sử dụng Dịch vụ này.
15.5 CRT Japan không đảm bảo rằng Dịch vụ tương thích với mọi thiết bị và Người dùng phải chấp nhận trước rằng có thể xảy ra sự cố trong quá trình triển khai Dịch vụ cùng với việc nâng cấp hệ điều hành của thiết bị. CRT Japan không đảm bảo rằng sẽ giải quyết được sự cố đã xảy ra bằng cách sửa đổi chương trình.
15.6 Người dùng chấp nhận trước rằng việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ có thể bị hạn chế do sự thay đổi trong điều khoản và chính sách hoạt động của nền tảng phân phối kỹ thuật số như App Store và Google Play.
15.7 CRT Japan sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho mọi thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp mà Người dùng gặp phải liên quan đến mọi hoạt động sử dụng.
15.8 CRT Japan sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý khi người dùng và bên thứ ba gặp phải những thiệt hại (bao gồm cả thiệt hại gián tiếp và lợi nhuận bị tổn thất) như chi phí cơ hội và gián đoạn kinh doanh mặc dù đã thông báo trước về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.
15.9 CRT Japan có toàn quyền xử lý yêu cầu xóa bài đăng từ Người dùng khác hoặc các bên thứ ba và chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ quyết định của mình.
15.10 Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm và chi trả cho việc bồi thường mọi thiệt hại hoặc giải quyết tranh chấp, đồng thời không gây ra bất kỳ sự bất tiện hoặc thiệt hại nào cho CRT Japan.
15.11 Khi có bất kỳ khiếu nại nào do bên thứ ba gửi đến CRT Japan, Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm và chi trả (phí luật sư) để giải quyết khiếu nại. Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu CRT Japan bồi thường thiệt hại cho bên thứ ba, Người dùng sẽ thanh toán mọi chi phí (bao gồm phí luật sư và lợi nhuận bị tổn thất), kể cả những thiệt hại gây ra cho chúng tôi.
15.12 Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm và chi trả phí bồi thường (bao gồm chi phí pháp lý và phí luật sư) đối với những thiệt hại gây ra cho CRT Japan liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.
15.13 CRT Japan không đảm bảo tính chính xác của thông tin do Người dùng khác đăng trên Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tranh chấp hoặc rắc rối nào liên quan đến thông tin được đăng trên Dịch vụ.

Điều 16 (Quảng cáo)
CRT Japan không đặt bất kỳ quảng cáo nào trên Dịch vụ.

Điều 17 (Theo dõi)
Theo quyết định riêng của mình, CRT Japan sẽ theo dõi xem Người dùng có đang sử dụng Dịch vụ đúng cách hay không và Người dùng cũng đồng ý với việc đó.

Điều 18 (Cấm chuyển nhượng quyền)
Người dùng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba toàn bộ hoặc một phần tình trạng pháp lý theo Điều khoản cũng như quyền/nghĩa vụ dựa trên Điều khoản.

Điều 19 (Hiệu lực từng phần)
Trường hợp một số điều nêu trong Điều khoản bị vô hiệu hoặc không thể thực thi ở bất cứ phương diện nào vì bất kỳ lý do gì theo pháp luật và quy định, thì các nội dung còn lại của Điều khoản vẫn sẽ duy trì đầy đủ hiệu lực và giá trị thi hành.

Điều 20 (Cách liên hệ với chúng tôi)
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Dịch vụ của Hello Ninja hoặc Điều khoản sử dụng, vui lòng liên hệ qua địa chỉ hello-ninja@crt-japan.jp.

Điều 21 (Luật điều chỉnh và Thẩm quyền xét xử)
21.1 Giá trị pháp lý cũng như việc giải thích, áp dụng Điều khoản sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp Nhật Bản.
21.2 Đối với việc thảo luận, kiện tụng và bất kỳ tranh chấp nào khác giữa CRT Japan và người dùng, Tòa án Giản lược Tokyo hoặc Tòa án Quận Tokyo sẽ có thẩm quyền xét xử riêng biệt theo đơn khiếu nại.

Ngày có hiệu lực: 1/12/2020

Caux Round Table Japan ("CRT Japan", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") *1 là đơn vị triển khai Hello Ninja ("Ứng dụng"). Chính sách Bảo mật này ("Chính sách") giúp bạn nắm được các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được từ bạn thông qua Ứng dụng. Bạn cần đọc và nắm rõ Chính sách này để hiểu thêm về Chính sách Bảo mật của chúng tôi cũng như quyền của bạn trước khi dùng Ứng dụng.

*1: Caux Round Table Japan (Hiệp hội Bàn tròn Caux dành cho doanh nhân tại Nhật Bản) là mạng lưới toàn cầu quy tụ các lãnh đạo doanh nghiệp hướng đến mục tiêu xây dựng xã hội tự do, công bằng và minh bạch hơn thông qua hoạt động kinh doanh. CRT Japan đề cao các sáng kiến tôn trọng quyền con người của doanh nghiệp và xã hội dân sự. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập vào trang web của chúng tôi. https://crt-japan.jp/en/

Điều 1 (Định nghĩa)
Những từ được sử dụng trong Chính sách này sẽ được định nghĩa trong "Điều khoản sử dụng".

Điều 2 (Các tính năng của Ứng dụng)
Ứng dụng cung cấp những tính năng sau.

Tính năng Mô tả tính năng và điều khoản sử dụng
Hồ sơ Bạn cần đăng ký thông tin cá nhân và lấy Bluenumber – một loại mã định danh kỹ thuật số toàn cầu. Bạn cũng có thể đăng ký thông tin về tổ chức liên quan như công ty đang làm việc và đơn vị trung gian tuyển dụng (ví dụ: công ty giám sát và công ty phái cử đối với Thực tập sinh kỹ thuật).
Tổ chức hỗ trợ bên thứ ba Bạn có thể chọn và đăng ký tối đa 3 tổ chức hỗ trợ bên thứ ba.
Cài đặt quyền riêng tư Bạn có thể quyết định sẽ chia sẻ hồ sơ của mình với bên nào, bao gồm công ty đang làm việc, đơn vị trung gian tuyển dụng và tổ chức bên thứ ba hỗ trợ mà bạn đã đăng ký. Bạn có thể thay đổi chế độ cài đặt quyền riêng tư bất cứ lúc nào.
Công việc
Bạn sẽ nhập số giờ làm việc trên Ứng dụng cũng như đăng ký ngày nghỉ. Nếu công ty bạn đang làm việc có sử dụng Ninja-Biz VÀ nếu số thẻ lưu trú bạn đã đăng ký trên Hello Ninja và Ninja-Biz khớp nhau, tài khoản Hello Ninja sẽ được liên kết đến hệ thống Ninja-Biz của công ty đang làm việc. Sau đó, bạn có thể gửi thông tin về số giờ làm việc và đăng ký ngày nghỉ để được phê duyệt.
Để sử dụng tính năng này, bạn cần cho phép chia sẻ hồ sơ với công ty đang làm việc.
Sự kiện Sau khi liên kết thành công tài khoản Hello Ninja của bạn đến hệ thống Ninja-Biz của công ty đang làm việc, bạn cũng có thể nhận thông tin về sự kiện của công ty (như lịch họp) trên Ứng dụng. Nếu cho phép chia sẻ hồ sơ với bên tổ chức sự kiện như các nhóm hỗ trợ cộng đồng hay tổ chức bên ngoài, bạn sẽ nhận được thông tin về sự kiện trên Ứng dụng, đồng thời có thể đăng ký tham gia sự kiện mà bạn muốn.
Tin nhắn Bạn có thể trao đổi tin nhắn thông qua Ninja-Biz với công ty đang làm việc, đơn vị trung gian tuyển dụng và tổ chức hỗ trợ cộng đồng mà bạn đã đăng ký nếu cho phép chia sẻ hồ sơ với những bên này. Bạn cũng có thể trao đổi tin nhắn với CRT Japan mà không cần đăng ký/cho phép chia sẻ hồ sơ với bất kỳ tổ chức nào.
Khảo sát Bạn sẽ nhận được lời mời làm khảo sát và có quyền chọn trả lời nếu cho phép chúng tôi chia sẻ hồ sơ của bạn với các bên tổ chức khảo sát. Đối với các bài khảo sát có thưởng, bạn có thể đăng ký số điện thoại đã liên kết LINE Pay để được thanh toán qua LINE Pay, với điều kiện là 4 chữ số cuối của số điện thoại bạn đăng ký trên cả LINE Pay và Hello Ninja khớp nhau. Khi đăng ký số điện thoại đã liên kết LINE Pay, bạn phải đồng ý rằng: (1) bạn chỉ được đăng ký số điện thoại cá nhân mà bạn sở hữu và (2) nếu bạn đăng ký số điện thoại của người khác, hành vi đó sẽ bị coi là "mạo danh" và cấu thành tội hình sự.
Cảnh báo tình huống khẩn cấp Bạn sẽ nhận được cảnh báo tình huống khẩn cấp trong trường hợp có thảm họa trong vòng bán kính 50 km. Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận tình trạng an toàn dựa trên địa chỉ nhà và cơ quan đã đăng ký (cũng như thông tin vị trí nếu đã bật tính năng GPS – Hệ thống định vị toàn cầu). Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin xác nhận tình trạng an toàn với các tổ chức đã đăng ký mà bạn cấp quyền truy cập, trong đó có công ty đang làm việc, đơn vị trung gian tuyển dụng và tổ chức bên thứ ba hỗ trợ.
Thông tin hữu ích Bạn sẽ nhận được thông tin về các nhóm và bộ phận hỗ trợ từ bộ tính năng "Thông tin hữu ích".

Điều 3 (Đăng ký Bluenumber và đăng nhập bằng Bluenumber)
Để dùng Ứng dụng, bạn cần lấy Bluenumber – một loại mã định danh kỹ thuật số toàn cầu. Sau khi lấy mã Bluenumber, bạn sẽ tự đăng ký trên Ứng dụng để bắt đầu sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, trước khi đăng ký, bạn cần đồng ý với "Điều khoản sử dụng" chúng tôi đã đăng tải trên Ứng dụng hoặc trang web của mình (URL:  https://ninja-biz.group-bluenumber.org/ninja_app/public/vi/term/ ). Bạn chỉ có thể lấy 1 mã Bluenumber bằng 1 địa chỉ email.

Điều 4 (Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập)
Hello Ninja nhận và thu thập thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi triển khai và cung cấp các dịch vụ. Nếu nhập thông tin cá nhân không chính xác, bạn sẽ không thể hoàn tất quy trình đăng ký hoặc nhận một số/toàn bộ dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi Thời điểm chúng tôi thu thập thông tin Cách chúng tôi sử dụng thông tin
Bắt buộc Địa chỉ email, mật khẩu, tên, sau phiên bản 2.0: số điện thoại Ngay khi đăng ký
 • Cấp mã Bluenumber
 • Xác minh danh tính
Địa chỉ, quốc tịch, loại thị thực
 • Cung cấp thông tin theo nhu cầu của người dùng
 • Nhận dạng người dùng mục tiêu cho các bài khảo sát và sự kiện
Địa chỉ (tỉnh)
 • Xác nhận tình trạng an toàn trong trường hợp khẩn cấp
 • Nhận dạng người dùng mục tiêu cho các bài khảo sát và sự kiện
Không bắt buộc Giới tính, ngày sinh, mã bưu chính, ảnh chân dung Khi bạn đăng ký xong hoặc chỉnh sửa hồ sơ
 • Xác nhận danh tính và quản lý người dùng

Tên và địa chỉ nơi làm việc, ngành nghề và phân loại chức danh

(đối với Thực tập sinh kỹ thuật: tên và địa chỉ công ty giám sát hoặc công ty phái cử)

 • Chia sẻ thông tin xác nhận tình trạng an toàn với các bên đã đăng ký mà bạn cho phép truy cập vào hồ sơ của bạn trong tình huống khẩn cấp
Số thẻ lưu trú và ngày hết hạn
 • Liên kết đến Ninja-Biz
Đối với phiên bản 1.0: Số điện thoại di động
 • Trả thưởng cho các bài khảo sát có thưởng thông qua LINE Pay

Người liên hệ lúc khẩn cấp

 • Hỗ trợ người dùng trong tình huống khẩn cấp
Nội dung tin nhắn Khi gửi và nhận tin nhắn
 • Hỗ trợ người dùng trong tình huống khẩn cấp
Thông tin về thiết bị
 •  Thông tin về nền tảng (iOS hay Android)
 •  Thông tin về phiên bản hệ điều hành (ví dụ: Android 10)
 •  Mẫu thiết bị di động (ví dụ: SM-A207F/Samsung A20)
Ngay khi đăng nhập
 • Xác nhận lỗi kỹ thuật và khắc phục lỗi để cải thiện dịch vụ
*2: Kể từ sau phiên bản 2.0 của Hello Ninja, bạn cần đăng ký số điện thoại di động để có thể sử dụng tính năng này. Trong phiên bản 1.0 của Hello Ninja, thông tin này không bắt buộc.
*3: Trong phiên bản 1.0 của Hello Ninja, bạn không cần đăng ký số điện thoại di động nhưng nếu bạn muốn nhận thưởng từ khảo sát qua LINE Pay, vui lòng đăng ký thông tin này.

Điều 5 (Thông tin cá nhân gửi ra bên ngoài)
Mọi thông tin cá nhân do CRT Japan thu thập trên Ứng dụng được gửi từ TraceBlue Japan – nhà thầu của chúng tôi – đến máy chủ trên đám mây để lưu trữ (quy trình này không xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nào và chúng tôi kiểm soát quyền truy cập một cách thích hợp). Chúng tôi không chuyển dữ liệu nguyên bản ra bên ngoài.

Điều 6 (Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba)
Khi thu thập thông tin cá nhân của bạn trên Ứng dụng, Hello Ninja chỉ chia sẻ toàn bộ hoặc một phần dữ liệu này với các tổ chức mà bạn đồng ý chia sẻ dữ liệu cá nhân (Vuốt thanh trượt sang phải để chọn "Đồng ý" trên Ứng dụng), chẳng hạn như công ty đang làm việc, đơn vị trung gian tuyển dụng, tổ chức bên thứ ba hỗ trợ, bên tổ chức sự kiện và bên tổ chức khảo sát (bạn cho phép họ truy cập vào thông tin cá nhân). Bạn sẽ được trả thưởng qua LINE Pay sau khi trả lời các bài khảo sát có thưởng. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ chia sẻ với LINE Pay Corporation 4 chữ số cuối của số điện thoại đã liên kết LINE Pay mà bạn đăng ký. Chúng tôi yêu cầu mọi tổ chức sử dụng Ninja-Biz quản lý và xử lý thông tin cá nhân của người dùng Hello Ninja có trên Ninja-Biz một cách thích hợp.
Công ty bên thứ ba chuyển tiền: LINE Pay Corporation
Bên thứ ba cung cấp thông tin cảnh báo an toàn: RC Solution Corporation
*"Safety tips" thông báo cho người dùng về Cảnh báo sớm động đất, Cảnh báo sóng thần, Cảnh báo núi lửa, Cảnh báo thời tiết, Cảnh báo bệnh lý do nhiệt độ và Thông tin bảo vệ người dân được phát hành tại Nhật Bản. Đây là ứng dụng miễn phí được phát triển dưới sự giám sát của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản. Hello Ninja sử dụng những thông tin này thông qua API.
Ngoại trừ những trường hợp trên, chúng tôi sẽ không cung cấp cho các bên thứ ba thông tin cá nhân thu thập trên Ứng dụng khi chưa có sự đồng ý của bạn.

Điều 7 (Mô-đun tập hợp thông tin)
Ứng dụng không tích hợp mô-đun thu thập thông tin.

Điều 8 (Hợp đồng thầu phụ liên quan đến doanh nghiệp xử lý thông tin cá nhân)
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các nhà thầu phụ tham gia hoạt động triển khai và hỗ trợ người dùng trong phạm vi theo mục đích sử dụng. Chúng tôi sẽ ký kết hợp đồng với nhà thầu phụ về việc xử lý và quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân của người dùng.

Điều 9 (Tiết lộ thông tin hợp pháp)
Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn: 
 • Theo yêu cầu của pháp luật, chẳng hạn như khi tuân thủ trát hầu tòa, lệnh của tòa án hay thủ tục pháp lý tương tự
 • Trên cơ sở thiện chí, khi chúng tôi tin rằng cần phải tiết lộ thông tin để xác lập, bảo vệ và thực thi quyền lợi của mình; để bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc người khác; để điều tra hành vi gian lận hoặc các hành vi bất hợp pháp khác; cũng như để phản hồi yêu cầu từ chính quyền.
 • Nếu CRT tham gia vào hoạt động sáp nhập, mua lại hay bán tài sản của mình. Trong trường hợp đó, bạn sẽ nhận được thông báo trên Hello Ninja về các quyền lựa chọn bạn có đối với dữ liệu của mình.

Điều 10 (Quyền của bạn)
Nếu muốn xác nhận, đính chính hoặc xóa thông tin đã đăng ký với Bluenumber, bạn có thể tiến hành trong Ứng dụng. Nếu bạn muốn xóa toàn bộ thông tin đã đăng ký với Bluenumber, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ hello-ninja@crt-japan.jp. Bạn có thể rút lại sự chấp thuận với bên thứ ba bất cứ lúc nào trên ứng dụng này. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng nếu không đồng ý cung cấp thông tin cho bên thứ ba, bạn sẽ không sử dụng được đầy đủ các tính năng có sẵn (để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo mục 2. Các tính năng của Ứng dụng).
Nếu dữ liệu của bạn được thu thập hoặc xử lý, bạn sẽ có những quyền như sau, bao gồm cả những ngoại lệ hay yêu cầu theo pháp luật hiện hành:
 • Quyền yêu cầu thông tin về mục đích của việc xử lý, loại dữ liệu cá nhân có liên quan, ngoài Bluenumber thì ai có thể nhận được dữ liệu từ chúng tôi, nơi lưu trữ dữ liệu cá nhân và thời gian lưu trữ dữ liệu này.
 • Quyền đính chính (sửa chữa) bản ghi dữ liệu cá nhân mà CRT nắm giữ nếu dữ liệu của bạn không chính xác.
 • Quyền xóa dữ liệu đó hoặc ngừng xử lý dữ liệu. (Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng ngay lúc đó, chúng tôi cũng sẽ xóa thông tin đã thu thập khi bạn dùng ứng dụng này khỏi máy chủ và bạn sẽ không thể dùng Ứng dụng. Vì vậy, để sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ phải đăng ký lại.)
 • Quyền rút lại sự đồng ý mà bạn đã cho phép CRT xử lý dữ liệu cá nhân hoặc xử lý thêm dữ liệu cá nhân bất cứ lúc nào.

Điều 11 (Khiếu nại và tham vấn về việc xử lý thông tin cá nhân)
Để gửi câu hỏi liên quan đến việc khiếu nại và tham vấn về thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với CRT Japan theo cách đã mô tả trong Điều 12.

Điều 12 (Cách liên hệ với chúng tôi)
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay gợi ý nào liên quan đến Chính sách này, vui lòng liên hệ với CRT Japan theo thông tin sau. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể không đáp ứng được yêu cầu của bạn trong một số trường hợp như sau: khi yêu cầu đó cản trở đáng kể hiệu quả kinh doanh của chúng tôi; khi tồn tại nguy cơ phương hại đến tính mạng, thân thể, tài sản hay lợi ích khác của một người nào đó và việc tiết lộ thông tin sẽ vi phạm pháp luật và quy định.

Caux Round Table Japan
Người nhận: Hello Ninja  
Địa chỉ email: hello-ninja@crt-japan.jp
Cán bộ phụ trách quyền riêng tư: Giám đốc Caux Round Table Japan

Điều 13 (Chính sách khác về việc bảo vệ thông tin cá nhân)
Vui lòng xem "Điều khoản sử dụng" và "Chính sách Bảo mật" cho các dịch vụ của chúng tôi theo liên kết dưới đây.


Điều 14 (Thông tin cập nhật trong Chính sách của chúng tôi)
Khi thay đổi bất kỳ nội dung nào trong Chính sách Bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tại liên kết nêu trên hoặc qua Ứng dụng. Ngoài ra, nếu thay đổi bất kỳ nội dung quan trọng nào liên quan đến thông tin cá nhân như mục đích sử dụng hoặc việc cung cấp cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ xin phép người dùng lại lần nữa.

Ngày có hiệu lực: 1/12/2020